Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Maddoxx
Czasami kłamię, kiedy pytasz, czy jest dobrze
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaglamorous glamorous
Maddoxx
7474 7d6a
Reposted fromnyaako nyaako vianirvana27666 nirvana27666
Maddoxx
7794 b281
Reposted fromdeviate deviate viazabka zabka
Maddoxx
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolakocie olakocie
Maddoxx
2206 7a92
Reposted frommrrru mrrru viaRudeGirl RudeGirl
Maddoxx
6142 ff23 500
Reposted from777727772 777727772 viaRudeGirl RudeGirl
Maddoxx
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viazapominanie zapominanie
Maddoxx
6065 2436
Reposted fromlaters laters viaRudeGirl RudeGirl
Maddoxx
0003 0029 500
Reposted fromnyaako nyaako viaRudeGirl RudeGirl
Maddoxx
Maddoxx
Maddoxx
0744 4aba
Reposted frommeem meem viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Maddoxx
3001 3afd 500
Maddoxx
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viablueberry blueberry
Maddoxx
7601 4727
Reposted from777727772 777727772 viabuziakowiec buziakowiec
Maddoxx
2206 7a92
Reposted frommrrru mrrru viaRudeGirl RudeGirl
Maddoxx
0765 acc4
Maddoxx
1361 d5cd
Reposted fromretro-girl retro-girl viazapominanie zapominanie
Maddoxx
0003 0029 500
Reposted fromnyaako nyaako viaRudeGirl RudeGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl