Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Maddoxx
1235 0027
Maddoxx
7494 85cc
Reposted fromBabyLemonade BabyLemonade viaBloodMoon BloodMoon
Maddoxx
6511 703c 500
Reposted fromaxyz axyz viapurpa purpa

oamisoa:

I love it when people tell me about me because I have no idea who I am

Maddoxx
-Co robisz?
-Palę i słucham deszczu. Chcesz wpaść?
Reposted fromKaoru Kaoru vialubie-lato lubie-lato
Maddoxx
1516 ebd0
changes...
Reposted frommissmaya missmaya viaBalladyna Balladyna
Maddoxx
Reposted fromsilence89 silence89 viaBalladyna Balladyna
Maddoxx
8693 521b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahalucynowa halucynowa
Maddoxx
7569 55e8
Reposted frompelnaironii pelnaironii viahalucynowa halucynowa
Maddoxx
Maddoxx
3347 5650
Reposted fromarancione arancione vianiefajna niefajna
Maddoxx
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viaBalladyna Balladyna
Maddoxx
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaBalladyna Balladyna
Maddoxx

Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
6912 d583 500
Reposted fromfreakish freakish viaflyleaf flyleaf
9691 115a 500
Reposted fromwestwood westwood viaflyleaf flyleaf
2940 fd60 500
Reposted fromfreakish freakish viazapominanie zapominanie
Maddoxx
6762 846b
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna vianietutejsza nietutejsza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl