Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Maddoxx
Ze wszystkich ludzi na świecie najbardziej nienawidzę siebie.
Maddoxx
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
Maddoxx
4480 ae84
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
5498 e2df
Reposted fromhalfjohn halfjohn viaBalladyna Balladyna
5383 336a 500
Reposted frombrumous brumous viaBalladyna Balladyna
1997 51ae 500
Reposted frommirosia mirosia viaoversensitive oversensitive
1214 a779

awake-society:

Make your choice

4715 6a15 500
Reposted fromdivi divi viaLamb Lamb
Maddoxx

Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał

Maddoxx
2806 1021 500
Reposted frombrumous brumous viasleepingsickness sleepingsickness
1325 0274
Reposted frombrumous brumous viasleepingsickness sleepingsickness
3218 c67f
Reposted frombrumous brumous viasleepingsickness sleepingsickness
3413 1e36
3862 472c 500
Reposted frombrumous brumous viasleepingsickness sleepingsickness
Maddoxx
2882 9a5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBalladyna Balladyna
Maddoxx
6488 8404 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaBalladyna Balladyna
0052 0ec9
Reposted fromplush-anon plush-anon viaBalladyna Balladyna
Maddoxx
7334 0564
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaBalladyna Balladyna
Maddoxx
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś/aś się dla miłości, że zdarłeś/aś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on(a) może Ci tylko zazdrościć.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl